quy trình khai thác nào được sử dụng cho lực kéo niken e