máy móc trong các ngành công nghiệp sử dụng trong khai thác mỏ