các lỗi phổ biến của máy nghiền hàm và cách tiếp cận