nhà máy tách phương tiện truyền thông dày đặc chrome