sử dụng lâu dài máy nghiền hàm với tỷ lệ nghiền lớn