làm thế nào để làm lợi cho thiết bị khai thác cromit