máy giặt hoặc máy giặt cát đã qua sử dụng để bán cho quy trình làm cát